ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.๒

คณะครูและนักเรียนในสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ที่ มารีอาฟาร์ม ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมล่าสุด