พิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียน ครูและนักเรียน ที่มีผลการเรียน O-NET สูงกว่าระดับประเทศและได้ 100 คะแนนเต็ม

พิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียน ครูและนักเรียน ที่มีผลการเรียน O-NET สูงกว่าระดับประเทศและได้ 100 คะแนนเต็ม วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

กิจกรรมล่าสุด