ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.๓

คณะครูและนักเรียนในสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ที่ มารีอาฟาร์ม ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมล่าสุด