กิจกรรมฉลองเทียนจำนำพรรษา ของน้อง ๆ อนุบาล

ทางฝ่ายปฐมวัยได้จัดกิจกรรมฉลองเทียนจำนำพรรษาขึ้นในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีการแสดงของเด็ก ๆ และ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เด็ก ๆ ได้นำเทียนจนำพรรษาถวายวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล พร้อมทั้งเด็ก ๆ ได้บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยกันเก็บขยะภายในโรงเรียน

กิจกรรมล่าสุด