กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.3

คณะครูและนักเรียนในสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ที่ มารีอาฟาร์ม ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมล่าสุด