ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ร่วมกับ งานอนามัยโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ได้จัดทำโครงการให้บริการเสริมภูมิคุ้มกัน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับเด็กนักเรียนที่ผู้ปกครองมีความประสงค์และอนุญาตให้ฉีดวัคซีน ณ ห้องพักผู้ปกครอง อาคารหลุยส์นิโคลัส ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมล่าสุด