ชนะเลิศการประกวด Little Best Model Thailand Asia Pacific Prince&Princess

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงถิรชาดา หนูชื่น นักเรียนชั้น ป.๒/๖ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ป๊อปปูล่าโหวต รุ่น ๓-๗ ปี ชนะเลิศรุ่น Mini Asia Pacific Prince&princess ๒๐๑๘ จากผู้เข้าประกวด ๓๒ ประเทศ จัดโดย สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงานองค์กรวัยรุ่นอาเซียนเพื่อความร่วมมือและการหารือ ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมล่าสุด