การประกวดวาดภาพระบายสี สรรค์ศิลป์ ศิลป์สร้าง ครั้งที่ 5

ด.ญ.เขมิสรา บุญมี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 ได้รับรางวัลลำดับที่ 3 พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท…