กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑(ชุดที่ ๓) วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาเวมา…

กิจกรรมวันแม่ของน้อง ๆ อนุบาล

ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เ…