กิจกรรมการแข่งขันCrossword ครั้งที่ 1/2561

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัล
กิจกรรมการแข่งขัน Crossword ระดับชั้น ป.1 – ม.6 ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นการแข่งขันภายใน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา

กิจกรรมล่าสุด