การแข่งขันคณิตคิดเร็วและโจทย์ปัญหา

ผลการแข่งขัน The International Mathematics and Mental Arithmetic Competition 2018 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จ.นครราชสีมา โรงเรียนส่งนักเรียนร่วมแข่งขัน 10 คน ได้รับรางวัลการแข่งขัน ดังนี้
1.ด.ญ.กันยารัตน์ กีรติเมธี ม.1 ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโจทย์ปัญหา
2.ด.ญ.ณัฐริการ์ ภิญโญ ม.1 เหรียญทอง การแข่งขันคณิตคิดเร็ว
3.ด.ช.ภาคิน ภาชิสะวณิชกุล ม.1 เหรียญทอง การแข่งขันคณิตคิดเร็ว
4.ด.ญ.พรีศาธิบดิ์ ศักดิ์ควรแถลง ป.3 เหรียญทอง การแข่งขันคณิตคิดเร็วและเหรียญทอง การแข่งขันโจทย์ปัญหา

กิจกรรมล่าสุด