การประกวดวาดภาพระบายสี สรรค์ศิลป์ ศิลป์สร้าง ครั้งที่ 5

ด.ญ.เขมิสรา บุญมี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ได้รับรางวัลลำดับที่ 3 พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ในการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี สรรค์ศิลป์ ศิลป์สร้าง ครั้งที่ 5 ณ ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า จอมสุรางค์ วันที่ 18 สิงหาคม 2561

กิจกรรมล่าสุด