กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และห้องสมุด

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และห้องสมุด ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา

(ชุดที่ ๑)………คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

(ชุดที่ ๒)………คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมล่าสุด