ค่ายผู้นำเยาวชน

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้นำเยาวชนสู่โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์” วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 ณ ไร่วนานุรักษ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

กิจกรรมล่าสุด