กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.๔

คณะครูและนักเรียนในสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ที่ มารีอาฟาร์ม ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมล่าสุด