การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓

       ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายชนาสิน สารทอง นักเรียนชั้น ป.๒/๔ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้รับรางวัลร่วมแสดง ในชื่อผลงาน “โลกแมลงของน้องคูณ” ระดับอายุไม่เกิน ๘ ปี การแข่งขันประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมล่าสุด