พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตร เปาโลอัครสาวก

ภาพบรรยากาศ พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตร เปาโลอัครสาวก พิธีเปิดเสกวัดน้อยสามเณราลัยเปาโล และพิธีเสกอาคารเซนต์โจเซฟ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมิสซา

กิจกรรมล่าสุด

One Thought to “พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตร เปาโลอัครสาวก”

  1. patt

    สวยงามมากเลยคะ