กิจกรรมรำลึกสุนทรภู่ครูกวีไทย วันภาษาไทยและสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด

ภาพบรรยยากาศ กิจกรรมรำลึกสุนทรภู่ครูกวีไทย วันภาษาไทยและสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อาเวมารีอาโดม โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา

กิจกรรมล่าสุด