ค่าย STEM ศึกษาและสิ่งแวดล้อม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมค่าย STEM ศึกษาและสิ่งแวดล้อม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ วันที่ ๒๑-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา

กิจกรรมล่าสุด