กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมารีอุส โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา

กิจกรรมล่าสุด