พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

“น้อมจิตวันทา บูชาครู กตัญญูกตเวที” ภาพบรรยากาศ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อาเวมารีอาโดม โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา

กิจกรรมล่าสุด