พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี ชีวิตพระสงฆ์

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี ชีวิตพระสงฆ์

บาทหลวงสมเดช พันธ์สมบัติ และ บาทหลวงดร.เอกชัย ชิณโคตร

และเปิดปีการศึกษา 2561  โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา

24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมล่าสุด