ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ครูและบุคคลากร ประจำปี 2561

ทางโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ครูและบุคคลากร ประจำปี 2561 ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี

กิจกรรมล่าสุด