อบรมจิตศึกษา

ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2561 อบรมจิตศึกษา นำโดย ดร.สุภาพร  วาปีโส และคณะคุณครูจากโรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ อำเภอ ปากช่อง ได้เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

กิจกรรมล่าสุด