กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

ตัวแทนคณะผู้บริหารฯ และคณะครูโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยาเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพร…

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑(ชุดที่ ๓) วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาเวมา…

กิจกรรมวันแม่ของน้อง ๆ อนุบาล

ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เ…

พิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียน ครูและนักเรียน ที่มีผลการเรียน O-NET สูงกว่าระดับประเทศและได้ 100 คะแนนเต็ม

พิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียน ครูและนักเรียน ที่มีผลการเรียน O-NET สูงกว่าระดับประเทศและได้ 1…

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.๓

คณะครูและนักเรียนในสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ที่ มารีอาฟา…