พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี ชีวิตพระสงฆ์

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี ชีวิตพระสงฆ์ บาทหลวงสมเดช พันธ์สมบัติ และ บาทหลวงดร…