ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ครูและบุคคลากร ประจำปี 2561

ทางโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ครูและบุคคลากร ประจำ…