พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี ชีวิตพระสงฆ์

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี ชีวิตพระสงฆ์ บาทหลวงสมเดช พันธ์สมบัติ และ บาทหลวงดร…

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ หัวข้อการออกแบบวิจั…

ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ครูและบุคคลากร ประจำปี 2561

ทางโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ครูและบุคคลากร ประจำ…