พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตร เปาโลอัครสาวก

ภาพบรรยากาศ พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตร เปาโลอัครสาวก พิธีเปิดเสกวัดน้อยสามเณราลัยเป…

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี ชีวิตพระสงฆ์

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี ชีวิตพระสงฆ์ บาทหลวงสมเดช พันธ์สมบัติ และ บาทหลวงดร…