การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓

       ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายชนาสิน สารทอง นักเรียนชั้น ป.๒/๔ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา อ.…

กิจกรรม STEM ศึกษา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ภาพกิจกรรม STEM ศึกษา เรื่อง “การสื่อสาร” ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ …

กิจกรรมรำลึกสุนทรภู่ครูกวีไทย วันภาษาไทยและสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด

ภาพบรรยยากาศ กิจกรรมรำลึกสุนทรภู่ครูกวีไทย วันภาษาไทยและสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด วันที่ ๒๖ ม…

ค่าย STEM ศึกษาและสิ่งแวดล้อม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมค่าย STEM ศึกษาและสิ่งแวดล้อม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ วันที่…

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ วันที่ ๒๐ มิถ…

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ หัวข้อการออกแบบวิจั…