ฝากประวัติสมัครงาน

คุณสมบัติ

  • เพศ ชาย หญิง
  • มีใบประกอบวิชาชีพครู
  • จบปริญญาตรี
  • มีความรับผิดชอบสูง
  • มีจรรยาบรรณความเป็นครู
  • มีประสบการณ์จะได้รับพิจราณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับชอบ

  • สอน-ดูแลนักเรียน
  • ทำเอกสารการสอน และงานอื่นๆที่โรงเรียนมอบหมาย

*โปรดใส่รูปใน Resume ด้วย

* แนบ Resume ใช้ไฟล์นามสกุล .doc, .docx, .pdf   

*ตัวอย่าง  RESUME   คลิก

Job Features

Job Categoryครู

Apply Online

A valid email address is required.
A valid phone number is required.